Garantie

Roton Lifts Europe garandeert nieuwe installaties gedurende de tijd van 12 maanden na oplevering. D.w.z. dat alle onderdelen, waaraan gedurende die termijn, door ondeugdelijke constructie enig gebrek mocht ontstaan onder de garantie vallen.

Onderhoudscontract

Een onderhoudscontract is hierbij niet verplicht. Wel kan onderhoud aan uw liftinstallatie storingen voorkomen en de levensduur van uw lift verlengen.

Onze opdrachtgevers

Deze klanten gingen u voor